Wednesday, August 25, 2010

Silikonska dolina

Silikonska dolina je regija koja se nalayi na jugu Zaliva San Francisko u Severnoj Kaliforniji u SAD. Ova regija je dom mnogim svetskim računarskim kompanijama kao što su Google, Facebook, HP, Intel, Apple, eBay, Cisco, Yahoo, EA...

Ime je dobila po velikom broju inovatora i aproizvođača u polju silikonskih čipova.
Baš ovde su razvijeni strujno polje na bazi silikona, mikroprocesor i mikrokompjuter.

Veliki broj talentovanih inženjera i naučnika iz većih univerziteta regiona se bazirao u Silikonskoj Dolini. Fondovi pristižu iz velikih i moćnih izvora kao što je Ministarstvo Odbrane.

Smatra se da je baš Silikonska Dolina bila jezgro "Dot Kom" eksplozije koja je počela sredinom 90ih a kolabrirala kada je NASDAQ berza počela da opada u vrednosti aprila 2000 godine. U toku određenog vremenskog perioda Sand Hil Road je postao najskuplji poslovni prostor a naglo rastuća ekonomija je prouzrokovala velika opterećenja u saobraćaju.

I posle Dot Kom propasti, Silikonska Dolina nastavlja da dominira svetskim istraživačkim centrima.

Amerika ima Silikonsku Dolinu, a o domaćim hi-tech potrebama se brine prodavnica računara Grappolo.

No comments:

Post a Comment