Wednesday, August 25, 2010

Dot Kom mehur

Dot Kom mehur bi se na našem jeziku mogao bolje nazvati Dot Kom "manijom". Ovo je bila investitorska manija koja je trajala 1995-2000 godine sa klimaksom 10-og marta 2000 godine kada je vrednost NASDAQ-a na berz dostigla maksimalnu visinu.

Ova pojava je nastala tako što su vrednosti na berzama razvijenih zemalja rasle vrtoglavom brzinom zbog rasta u internet sektoru i srodnim poljima.

Ovaj period je okarakterisan osnivanjem (i u mnogim slučajevima propadanjem) kompanija baziranih na internetu koje su zvane "dot kom biznisi". Dešavalo se da vrednost neke kompanije na berzi skoči samo ako bi dodale prefiks "e-" svom imenu ili sufiks ".com". Ovakav nagli rast je navodio investitore da previde tradicionalne proračune.

Mnoge od kompanija su ušle u neobično ili rizično ponašanje sa nadom da će dominirati tržištem. Većina je razvijala biznis bez obzira na profit, verujući daće profit doći sam po sebi, što je bila greška.

Ako vas interesuje prodaja laptopova, destop računara ili bilo kojih računarskih komponenti, obratite se Grappolu.

No comments:

Post a Comment