Friday, August 20, 2010

Programski jezici

Programski jezici su veštački jezici koji su dizajnirani da bi se kontrolisalo ponašanje mašina, prevashodno računara. Oni se mogu koristiti za stvaranje softvera, algoritama ili kao model ljudske komunikacije.

Mnogi programski jezici imaju sintaksu - formu i semantiku - značenje koji se određuju prema međunarodno priznatim sadržajima.

Ako vas interesuje kupovina računara obratite se Grappolu.

Najraniji programski jezici su stvoreni još pre nastanka računara, i korišćeni su da diriguju ponašanje mašina kao što su bili klaviri i industrijski razboji.

Najveći broj programskih jezika su pisani u zapovednoj formi za razliku od nekih koji spadaju u funkcionalno ili logičko programiranje.

No comments:

Post a Comment