Friday, August 27, 2010

Komjuterski virusi

Termin "kompjuterski virus" se odnasi na rayne vrste malicioynog softvera, pa čak i one koje se ne umnožavaju. U maliciozni softver spadaju virusi, trojanci, spajver, adver, crvi.

Virusi su softver koji se kopira i inficira kompjutere. Občno ima ekstenziju .exe (executable). Skoro uvek uništavaju datoteke na kompjuteru na kome su.

Trojanci su tip softvera koji naizgled ima neku funkcioju koja nam treba, ali kada se instalira otvara pristup kompjuterskom sistemu na daljinu. Korisnici obično sami instaliraju ove programe zbog ne znanja.

Spajver je softver koji kada se instalira na računar prikuplja podatke. Njegovo prisustvo je najčešće sakriveno od korisnika. Informacije koje on prikuplja se mogu odnositi na internet ponašanje korisnika, sajtove koje posećuje. Takođe ovaj softver može uticati na ponašanje browsera.

Adver je softver koji posle instalacije pokazuje ili instalira reklamne banere i poruke, usmerava browser ka reklamnim sajtovima, itd. Njegov cilj je da stvori prihod svom kreatoru.

Crvi se repliciraju sami i šire putem mreža, CDova, USB memorija. Mnogi od crva su napravljeni samo da se razmnožavaju. Iako ne čine nikakvu drugu štetu, sama ova aktivnost može da bude štetna zeto što se guši internet konekcija.

Za odbranu od malicioznog softvera vam je potreban neki vid anti-virus programa.

Grappolo prodavnica računara nudi veliki izbor računara i računarske opreme.

No comments:

Post a Comment